پاورپوینت با موضوع متابوليسم و بيوانرژتيك

پاورپوینت با موضوع متابوليسم و بيوانرژتيك

پاورپوینت با موضوع متابوليسم و بيوانرژتيك

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 41 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

متابوليسم و بيوانرژتيك

طبقه‏ بندي مسيرهاي متابوليسمي

مسيرهاي كاتابوليسمي

مسيرهاي آنابوليسمي
 
مسيرهاي آمفي‏پاتيك


تقسيم بندي موجودات از نظر كسب انرژي و منبع كربن

موجودات اتوتروف

موجودات هتروتروف


بيوانرژتيك

بيوانرژتيك مطالعه تغييرات انرژي در واكنشهاي بيوشيميايي است

در بيوانرژتيك تنها به انرژي حالت ابتدايي و انتهايي اجزاي واكنش توجه ميشود

بيوانرژتيك به چگونگي انجام واكنش (مكانيسم واكنش) و زمان لازم براي انجام واكنش اشاره نميكندفهرست مطالب و اسلایدها:

طبقه‏بندي مسيرهاي متابوليسمي

ارتباط بين مسيرهايكاتابوليسمي و آنابوليسمي

تقسيم بندي موجودات از نظر كسب انرژي و منبع كربن

خلاصه اي از مراحل هضم و جذب مواد غذايي

بيوانرژتيك

ترموديناميك

كاربرد قوانين ترموديناميك

مفاهيم ترموديناميك

قانون اول ترموديناميك

قانون دوم ترموديناميك

عوامل مهم در پيشرفت واكنش شيميايي

تغيير انرژي آزاد

پيشگويي انجام واكنش از روي علامت ΔG

محاسبه  ΔG

ΔGoتغييرانرژي آزاد استاندارد

محاسبه ΔGo با استفاده از ثابت تعادل

محاسبه ΔGo با استفاده از نيروي الكتروموتوري پيل

محاسبه ΔG واكنشي كه مجموع چند واكنش است

مكانيسم جفت شدن فرايندهاي انرژي زا و انرژي گير در سلول

ATP

ساختار ATP

توجيه تغيير زياد انرژي آزاد  به هنگام هيدروليزATP

تركيبات پرانرژي سلول

فسفاژن ها

نمايش فسفاتهاي پرانرژي

چرخه ATP/ADP

ارتباط بين كراتين فسفات و ATP

فسفريلاسيون گلوكز

فعال سازي اسيد چرب

آنزيم آدنيليل كيناز (ميوكيناز)

آنزيمهاي نوكلئوزيد منوفسفات كيناز اختصاصي

آنزيمهاي نوكلئوزيد دي فسفات كيناز

چگونگي توليد ATP از ADP

توليد ATP در سطح سوبسترا


خرید آنلاین