پاورپوینت جامع و کامل درباره آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

پاورپوینت جامع و کامل درباره آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

پاورپوینت جامع و کامل درباره آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 165 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

فهرست مطالب

فصل اول: PH سنجی                                        3
فصل دوم:پتانسیل سنجی                                    35 
فصل سوم:کاربرد الکترود های یون گزین                52
فصل چهارم:روش های الکترووزنی                      62   
فصل پنجم:روشهای کولن سنجی                           73
فصل ششم:ولتامتری                                       102              
فصل هفتم:آمپر سنجی                                     127      
فصل هشتم:رسانایی سنجی                                135 

فصل اول 
PH سنجی

مقدمه
 ا لکتروشيمي چيست؟
الکتروشيمي مبحثي در شيمي است که درمورد تبديل انرژي شيميايي به الکتريکي و بالعکس بحث مي کند.
در سلول هاي گالواني، انرژي شيميايي به الکتريکي تبديل مي شود. 
در سلول هاي الکتروليز انرژي الکتريکي به شيميايي تبديل مي شود.

سلول شيميايي 

هر سلول شيميايي در واقع يک واکنش اکسايشي - کاهشي است. 
هر واکنش اکسايشي -کاهشي شامل دو نيم واکنش است. 
هر نيم واکنش يک الکترود مي باشد.  
نيم واکنش اکسايش، آند ونيم واکنش کاهش،کاتد نام دارد.

مثال در مورد يک سلول الکتروشيميايي :

        يک ظرف شامل محلول سولفات مس که در آن تيغه مسي قرار دارد.
Cu2+  +  2e →Cu                                      
           يک ظرف شامل محلول سولفات روي که در آن تيغه اي از روي قرار                                     دارد. 
Zn → Zn2+  + 2e                                       
     اگر ظرف ها را با پل نمکي به هم و دو تیغه را نیز بهم وصل  کنيم ،
 جريان برق توليد مي شود.
Cu2+  + Zn → Zn2+ + Cu                            

پتانسيل سنجي potentiometric 

اندازه گيري اختلاف پتانسيل ما بين دو الکترود شناساگر و الکترود مرجع .
الکترود شناساگريا انديکاتور: پتانسيل آن وابسته به غلظت گونه در تماس با آن است. الکترود مرجع، الکترودي که پتانسيل دقيقاً معيني دارد. 

انواع الکترودهاي مرجع

الکترود استاندارد هيدروژن - کالومل و نقره - نقره کلريد 
الکترود استاندارد هيدروژن SHE
2H+ +2e                      H2                             

Pt,H2(P=1atm)  H+(1M)                               
E=0.059  log a H+ 


خرید آنلاین