طراحی خودکار مدارهای دیجیتال و آشنایی با مدارهای برنامه پذیر

حجم فایل : 1.1 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 46
طراحی خودکار مدارهای دیجیتال و آشنایی با مدارهای برنامه پذیر به نام خدا مروری بر سخت افزارهای برنامه پذیر مقدمه
حافظه فقط خواندني قابل برنامه ريزي(PROM)
افزاره منطقي برنامه پذير ((PLD
آرايه هاي منطقي قابل برنامه ريزي (PLA)
منطق آرايه اي برنامه پذیر (PAL)
منطق آرايه اي عمومي (GAL)
تکنولوژی ساخت PLD ها
مقدمه مدارات برنامه پذیر تراشه های همه منظوره ای که قابليت پيكربندي برای کاربردهای مختلف را دارند .
ويژگي محصولات مختلف و جنبه های رو به پیشرفت
ظرفيت منطقي
سرعت
ساختار داخلي
كاربرد
قابليت اطمينان
شیوه برنامه ریزی دسته بندی کلی حافظه های فقط خواندني برنامه پذير[1] (PROM)
افزاره هاي منطقي برنامه پذير[2] (PLD)
آرايه ی دروازه هاي برنامه پذير ميداني[3] (FPGA)

[1] Read Only Memory
[2] Programmable Logic Devices
[3] Field Programmable Gate Array انوع PLD افزاره هاي منطقي برنامه پذير ساده[1] (SPLD)

افزاره هاي منطقي برنامه پذير پيچيده[2] (CPLD)

[1] Simple Programmable Logic Devices
[2] Complex Programmable Logic Devices ظرفیت منطقی انواع تراشه های برنامه پذير حافظه فقط خواندني قابل برنامه ريزي(PROM) حافظه
شامل کل برنامه سیستم های کوچک
بخشی از برنامه در سیستم های بزرگ
مدار تركيبي دو سطحيAND-OR
طبقه AND ثابت
طبقه OR قابل برنامه ریزی
مناسب براي پیاده سازی مدارات به فرم SOM
بخش ترکیبی مدارات حالت انواع(PROM) One Time Programmable (OTP)
PROM
ReProgrammable (RP)
EPROM (UVROM)
EEPROM افزاره هاي منطقي برنامه پذير ساده (SPLD) معادل حداكثر 200 گيت NAND
با اسامی
PLA (Programmable Logic Array)
PAL (Programmable Array Logic)
GAL (Generic Array Logic)
PLD (Programmable Logic Device)
در این ابزارهای ارایه ای از گیتهای ANDو OR در ورودی و خروجی افزاره دیده می شود.
در دو نوع OTP و RP
کاربرد: ماشين هاي حالت ساده، شمارنده ها


افزاره منطقي قابل برنامه ريزي پيچيده CPLD)) نوعا معادل 2 تا 64 SPLD
اسامی
EPLD (Erasable Programmable Logic Devices)
PEEL (Programmable, Electrically Erasable Logic)
EEPLD (Electrically Erasable Programmable Logic Devices)
MAX (Multiple Array Matrix, Altera)

انواع فن آوري هاي ساخت FLASH , SRAM , EPROM و EEPROM
فرار و غير فرار
امکانISP
نسبت بهFPGA گرانتر ولی ولي كارايي بالاتر و قابليت پيش بيني زماني آرايه هاي منطقي قابل برنامه ريزي PLA مدار تركيبي دو سطحي AND-OR
هر دو طبقه قابل برنامه ریزی
پیاده سازی عبارات بفرم جمع حاصلضرب
...

خرید آنلاین